سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

فیلـتر

نمایش 1–30 از 73 نتیجه

  ناممشخصاتکارخانهوزن تقریبیواحـدقیمتعملیات
  میلگرد 10 آریناستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمآریان فولاد12,550 تومان
  میلگرد 10 امیرکبیراستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد امیرکبیر کاشان12,550 تومان
  میلگرد 10 پرشیناستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمپرشین فولاد12,550 تومان
  میلگرد 10 میانهاستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد آذربایجان میانه12,550 تومان
  میلگرد 10 نیشابوراستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد نیشابور12,550 تومان
  میلگرد 10 هیربداستاندارد A2انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد هیربد زرندیه12,550 تومان
  میلگرد 12 آریناستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمآریان فولاد12,550 تومان
  میلگرد 12 اصفهاناستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمذوب آهن اصفهان12,550 تومان
  میلگرد 12 امیرکبیراستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد امیرکبیر کاشان12,300 تومان
  میلگرد 12 پرشیناستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمپرشین فولاد12,550 تومان
  میلگرد 12 میانهاستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد آذربایجان میانه12,550 تومان
  میلگرد 12 نیشابوراستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد نیشابور12,550 تومان
  میلگرد 12 هیربداستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد هیربد زرندیه12,550 تومان
  میلگرد 14 آریناستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمآریان فولاد12,300 تومان
  میلگرد 14 اصفهاناستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمذوب آهن اصفهان12,300 تومان
  میلگرد 14 امیرکبیراستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد امیرکبیر کاشان12,300 تومان
  میلگرد 14 پرشیناستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمپرشین فولاد12,300 تومان
  میلگرد 14 زاگرساستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمصبا فولاد زاگرس12,300 تومان
  میلگرد 14 شاهروداستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد شاهرود12,300 تومان
  میلگرد 14 میانهاستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد آذربایجان میانه12,300 تومان
  میلگرد 14 نیشابوراستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد نیشابور12,300 تومان
  میلگرد 14 هیربداستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد هیربد زرندیه12,300 تومان
  میلگرد 16 آریناستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمآریان فولاد12,300 تومان
  میلگرد 16 اصفهاناستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمذوب آهن اصفهان12,300 تومان
  میلگرد 16 امیرکبیراستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد امیرکبیر کاشان12,300 تومان
  میلگرد 16 پرشیناستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمپرشین فولاد12,300 تومان
  میلگرد 16 زاگرساستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمصبا فولاد زاگرس12,300 تومان
  میلگرد 16 شاهروداستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد شاهرود12,300 تومان
  میلگرد 16 میانهاستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد آذربایجان میانه12,300 تومان
  میلگرد 16 نیشابوراستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد نیشابور12,300 تومان
فیلتر