سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

توضیحات تیرآهن

اطلاعات بیشتر ...
فیلـتر

نمایش 1–30 از 37 نتیجه

  ناممشخصاتکارخانهوزن تقریبیواحـدقیمتعملیات
  تیرآهن 12 اصفهانانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهذوب آهن اصفهان120 الی 125 کیلوگرمشاخه 12 متر4,200,000 تومان
  تیرآهن 14 اصفهانانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهذوب آهن اصفهان152 الی 155 کیلوگرمشاخه 12 متر4,250,000 تومان
  تیرآهن 14 اصفهان سبکانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهذوب آهن اصفهان140 الی 143 کیلوگرمشاخه 12 متر4,150,000 تومان
  تیرآهن 14 ماهانانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهپروفیل صنعت ماهان115 الی 120 کیلوگرمشاخه 12 مترتومان
  تیرآهن 14 یزدانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفولاد یزد ( احرامیان )120 الی 125 کیلوگرمشاخه 12 متر4,160,000 تومان
  تیرآهن 16 اصفهانانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهذوب آهن اصفهان195 الی 200 کیلوگرمشاخه 12 متر4,850,000 تومان
  تیرآهن 16 اصفهان سبکانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهذوب آهن اصفهان170 الی 173 کیلوگرمشاخه 12 متر4,770,000 تومان
  تیرآهن 16 فایکوانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفایکو ( فولاد البرز ایرانیان )170 الی 180 کیلوگرمشاخه 12 مترتومان
  تیرآهن 16 ماهانانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهپروفیل صنعت ماهان170 الی 175 کیلوگرمشاخه 12 مترتومان
  تیرآهن 18 اصفهانانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهذوب آهن اصفهان230 الی 235 کیلوگرمشاخه 12 متر5,850,000 تومان
  تیرآهن 18 اصفهان سبکانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهذوب آهن اصفهان210 الی 215 کیلوگرمشاخه 12 متر5,756,000 تومان
  تیرآهن 18ماهانانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهپروفیل صنعت ماهان190 الی 195 کیلوگرمشاخه 12 مترتومان
  تیرآهن 20 اصفهانانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهذوب آهن اصفهان270 الی 275 کیلوگرمشاخه 12 متر7,200,000 تومان
  تیرآهن 20 اصفهان سبکانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهذوب آهن اصفهان250 الی 255 کیلوگرمشاخه 12 مترتومان
  تیرآهن 20 فایکوانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفایکو ( فولاد البرز ایرانیان )240 الی 245 کیلوگرمشاخه 12 مترتومان
  تیرآهن 20 یزدانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفولاد یزد ( احرامیان )250 الی 260 کیلوگرمشاخه 12 مترتومان
  تیرآهن 22 اصفهانانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهذوب آهن اصفهان320 الی 325 کیلوگرمشاخه 12 متر8,600,000 تومان
  تیرآهن 24 اصفهانانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهذوب آهن اصفهان370 الی 375 کیلوگرمشاخه 12 متر9,800,000 تومان
  تیرآهن 27 اصفهانانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهذوب آهن اصفهان440 الی 450 کیلوگرمشاخه 12 متر11,300,000 تومان
  تیرآهن 30 اصفهانانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهذوب آهن اصفهان500 الی 510 کیلوگرمشاخه 12 متر14,100,000 تومان
  تیرآهن 14 آرینانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهآریان فولاد120 الی 125 کیلوگرمشاخه 12 متر

  تیرآهن 14 بنابانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفولاد ناب تبریز150 الی 155 کیلوگرمشاخه 12 متر

  تیرآهن 14 فایکوانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفایکو ( فولاد البرز ایرانیان )125 الی 130 کیلوگرمشاخه 12 متر

  تیرآهن 16 آرینانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهآریان فولاد180 الی 185 کیلوگرمشاخه 12 متر

  تیرآهن 16 بنابانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفولاد ناب تبریز165 الی 170 کیلوگرمشاخه 12 متر

  تیرآهن 16 یزدانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفولاد یزد ( احرامیان )210 الی 215 کیلوگرمشاخه 12 متر

  تیرآهن 18 آرینانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهآریان فولاد220 الی 225 کیلوگرمشاخه 12 متر

  تیرآهن 18 بنابانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفولاد ناب تبریز200 الی 210 کیلوگرمشاخه 12 متر

  تیرآهن 18 فایکوانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفایکو ( فولاد البرز ایرانیان )195 الی 200 کیلوگرمشاخه 12 متر

  تیرآهن 18 یزدانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفولاد یزد ( احرامیان )220 الی 225 کیلوگرمشاخه 12 متر

فیلتر