سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

توضیحات تیرآهن

اطلاعات بیشتر ...
فیلـتر

نمایش 1–30 از 33 نتیجه

  ناممشخصاتکارخانهوزن تقریبیواحـدقیمتعملیات
  تیرآهن 12 اصفهانانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهذوب آهن اصفهانشاخه 12 متر2,100,000 تومان
  تیرآهن 14 آرینانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهآریان فولادشاخه 12 متر

  تیرآهن 14 اصفهانانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهذوب آهن اصفهانشاخه 12 متر2,450,000 تومان
  تیرآهن 14 بنابانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفولاد ناب تبریزشاخه 12 متر

  تیرآهن 14 فایکوانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفایکو ( فولاد البرز ایرانیان )شاخه 12 متر2,260,000 تومان
  تیرآهن 14 ماهانانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهپروفیل صنعت ماهانشاخه 12 متر2,150,000 تومان
  تیرآهن 14 یزدانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفولاد یزد ( احرامیان )شاخه 12 متر

  تیرآهن 16 آرینانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهآریان فولادشاخه 12 متر

  تیرآهن 16 اصفهانانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهذوب آهن اصفهانشاخه 12 متر2,960,000 تومان
  تیرآهن 16 بنابانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفولاد ناب تبریزشاخه 12 متر

  تیرآهن 16 فایکوانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفایکو ( فولاد البرز ایرانیان )شاخه 12 متر2,790,000 تومان
  تیرآهن 16 ماهانانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهپروفیل صنعت ماهانشاخه 12 متر2,750,000 تومان
  تیرآهن 16 یزدانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفولاد یزد ( احرامیان )شاخه 12 متر

  تیرآهن 18 آرینانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهآریان فولادشاخه 12 متر

  تیرآهن 18 اصفهانانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهذوب آهن اصفهانشاخه 12 متر3,560,000 تومان
  تیرآهن 18 بنابانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفولاد ناب تبریزشاخه 12 متر

  تیرآهن 18 فایکوانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفایکو ( فولاد البرز ایرانیان )شاخه 12 متر

  تیرآهن 18 یزدانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفولاد یزد ( احرامیان )شاخه 12 متر

  تیرآهن 18ماهانانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهپروفیل صنعت ماهانشاخه 12 متر3,370,000 تومان
  تیرآهن 20 آرینانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهآریان فولادشاخه 12 متر

  تیرآهن 20 اصفهانانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهذوب آهن اصفهانشاخه 12 متر4,655,000 تومان
  تیرآهن 20 فایکوانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفایکو ( فولاد البرز ایرانیان )شاخه 12 متر4,310,000 تومان
  تیرآهن 20 یزدانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفولاد یزد ( احرامیان )شاخه 12 متر

  تیرآهن 22 آرینانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهآریان فولادشاخه 12 متر

  تیرآهن 22 اصفهانانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهذوب آهن اصفهانشاخه 12 متر5,210,000 تومان
  تیرآهن 22 فایکوانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفایکو ( فولاد البرز ایرانیان )شاخه 12 متر

  تیرآهن 22 یزدانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفولاد یزد ( احرامیان )شاخه 12 متر

  تیرآهن 24 آرینانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهآریان فولادشاخه 12 متر

  تیرآهن 24 اصفهانانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهذوب آهن اصفهانشاخه 12 متر6,200,000 تومان
  تیرآهن 24 فایکوانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفایکو ( فولاد البرز ایرانیان )شاخه 12 متر

فیلتر