سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت آهن آلات

قیت تیرآهن امروز
نامواحـدقیمتعملیات
تیرآهن 18 بنابشاخه 12 متر

تیرآهن 16 بنابشاخه 12 متر

تیرآهن 24 فایکوشاخه 12 متر

تیرآهن 22 فایکوشاخه 12 متر

تیرآهن 20 فایکوشاخه 12 مترتومان
تیرآهن 18 فایکوشاخه 12 متر

تیرآهن 16 فایکوشاخه 12 مترتومان
تیرآهن 14 فایکوشاخه 12 مترتومان
تیرآهن 27 آرینشاخه 12 متر

تیرآهن 24 آرینشاخه 12 متر

قیت میلگرد امروز
نامواحـدقیمتعملیات
میلگرد 25 زاگرس12,300 تومان
میلگرد 22 زاگرس12,300 تومان
میلگرد 20 زاگرس12,300 تومان
میلگرد 18 زاگرس12,300 تومان
میلگرد 16 زاگرس12,300 تومان
میلگرد 14 زاگرس12,300 تومان
میلگرد 25 شاهرود12,300 تومان
میلگرد 22 شاهرود12,300 تومان
میلگرد 20 شاهرود12,300 تومان
میلگرد 18 شاهرود12,300 تومان