سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت آهن آلات

محصولات آهن آلات

قیمت امروز تیرآهن
عکسناممشخصاتکارخانهقیمت
تیرآهن قیمت آهن آلاتتیرآهن 20 اصفهان سبکانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهذوب آهن اصفهانتومان
تیرآهن قیمت آهن آلاتتیرآهن 18 اصفهان سبکانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهذوب آهن اصفهانتومان
تیرآهن قیمت آهن آلاتتیرآهن 16 اصفهان سبکانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهذوب آهن اصفهانتومان
تیرآهن قیمت آهن آلاتتیرآهن 14 اصفهان سبکانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهذوب آهن اصفهانتومان
تیرآهن قیمت آهن آلاتتیرآهن 18 بنابانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفولاد ناب تبریز

تیرآهن قیمت آهن آلاتتیرآهن 16 بنابانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفولاد ناب تبریز

تیرآهن قیمت آهن آلاتتیرآهن 24 فایکوانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفایکو ( فولاد البرز ایرانیان )

تیرآهن قیمت آهن آلاتتیرآهن 22 فایکوانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفایکو ( فولاد البرز ایرانیان )

تیرآهن قیمت آهن آلاتتیرآهن 20 فایکوانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفایکو ( فولاد البرز ایرانیان )تومان
تیرآهن قیمت آهن آلاتتیرآهن 18 فایکوانبار تهرانطول 12 مترواحد شاخهفایکو ( فولاد البرز ایرانیان )

قیمت امروز پروفیل
عکسناموزن تقریبیقیمت
قوطی قیمت آهن آلاتقوطی و پروفیل 400*400*15 میل1150 الی 1160 کیلوگرم49,500 تومان
قوطی قیمت آهن آلاتقوطی و پروفیل 400*400*12 میل920 الی 930 کیلوگرم49,500 تومان
قوطی قیمت آهن آلاتقوطی و پروفیل 400*400*10 میل770 الی 780 کیلوگرم48,500 تومان
پروفیل قیمت آهن آلاتقوطی و پروفیل 350*350*15 میل1010 الی 1020 کیلوگرمتومان
پروفیل قیمت آهن آلاتقوطی و پروفیل 350*350*12 میل800 الی 810 کیلوگرمتومان
پروفیل قیمت آهن آلاتقوطی و پروفیل 350*350*10 میل670 الی 680 کیلوگرمتومان
پروفیل قیمت آهن آلاتقوطی و پروفیل 350*350*8 میل535 الی 545 کیلوگرمتومان
پروفیل قیمت آهن آلاتقوطی و پروفیل 300*300*12 میل690 الی 700 کیلوگرم49,500 تومان
پروفیل قیمت آهن آلاتقوطی و پروفیل 300*300*15 میل865 الی 870 کیلوگرم49,500 تومان
پروفیل قیمت آهن آلاتقوطی و پروفیل 300*300*10 میل575 الی 580 کیلوگرم48,500 تومان