سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

قیمت آهن آلات

قیت تیرآهن امروز
نامواحـدقیمتعملیات
تیرآهن 18 بنابشاخه 12 متر

تیرآهن 16 بنابشاخه 12 متر

تیرآهن 24 فایکوشاخه 12 متر

تیرآهن 22 فایکوشاخه 12 متر

تیرآهن 20 فایکوشاخه 12 متر4,310,000 تومان
تیرآهن 18 فایکوشاخه 12 متر

تیرآهن 16 فایکوشاخه 12 متر2,790,000 تومان
تیرآهن 14 فایکوشاخه 12 متر2,260,000 تومان
تیرآهن 27 آرینشاخه 12 متر

تیرآهن 24 آرینشاخه 12 متر

قیت میلگرد امروز
نامواحـدقیمتعملیات
میلگرد 25 زاگرس12,300 تومان
میلگرد 22 زاگرس12,300 تومان
میلگرد 20 زاگرس12,300 تومان
میلگرد 18 زاگرس12,300 تومان
میلگرد 16 زاگرس12,300 تومان
میلگرد 14 زاگرس12,300 تومان
میلگرد 25 شاهرود12,300 تومان
میلگرد 22 شاهرود12,300 تومان
میلگرد 20 شاهرود12,300 تومان
میلگرد 18 شاهرود12,300 تومان