سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

فیلـتر

نمایش 61–73 از 73 نتیجه

  ناممشخصاتکارخانهوزن تقریبیواحـدقیمتعملیات
  میلگرد 25 پرشیناستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمپرشین فولاد12,300 تومان
  میلگرد 25 زاگرساستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمصبا فولاد زاگرس12,300 تومان
  میلگرد 25 شاهروداستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد شاهرود12,300 تومان
  میلگرد 25 میانهاستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد آذربایجان میانه12,300 تومان
  میلگرد 25 نیشابوراستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد نیشابور12,300 تومان
  میلگرد 25 هیربداستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد هیربد زرندیه12,300 تومان
  میلگرد 8 آریناستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمآریان فولاد13,000 تومان
  میلگرد 8 امیرکبیراستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد امیرکبیر کاشان13,000 تومان
  میلگرد 8 پرشیناستاندارد A2انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمپرشین فولاد13,000 تومان
  میلگرد 8 میانهاستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد آذربایجان میانه13,000 تومان
  میلگرد 8 نیشابوراستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد نیشابور13,000 تومان
  میلگرد 8 هیربداستاندارد A2انبار تهرانطول 12 مترواحد کیلوگرمفولاد هیربد زرندیه13,000 تومان
  میلگرد آجدار 25 آریان فولاداستاندارد A3انبار تهرانطول 12 مترآریان فولادکیلوگرم15,650 تومان
فیلتر