قوطی و پروفیل های ریز بار (کوچک) که از ضخامت های کمی (2میل یا 2.5میل) برخوردار هستند قالبا در ساخت درب، پنجره، میز و صندلی های فلزی استفاده می شوند.